VPI Vacuum Pressure Impregnet ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน

VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,หม้อแปลงไฟฟ้าหรือการผลิตมอเตอร์,ถังเคลือบด้วยแรงดันสุญญากาศ

VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน

Vacuum Pressure Impregnation System,
สำหรับการผลิตมอเตอร์ ซ่อมมอเตอร์ overhaul motor ,generator

หม้อแปลงไฟฟ้าหรือ ถังเคลือบด้วยแรงดันสุญญากาศ
โดยทั่วไปขดลวดจะถูกแช่อยู่ในถังเคลือบด้วยแรงดันสุญญากาศเพื่อเคลือบด้วยอีพอกซีเรซิน ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นฉนวนและปกป้องขดลวดจากความชื้นและสิ่งปนเปื้อน

 • เพิ่มความทนทานของชิ้นส่วน: การใช้ระบบ VPI ช่วยให้ชิ้นส่วนภายในมอเตอร์มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน รวมถึงการป้องกันการสึกหรอและการชะล้างของสารเคมี
 • การป้องกันความชื้น: ระบบ VPI ช่วยลดความชื้นภายในชิ้นส่วนของมอเตอร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสึกหรอและเสื่อมสภาพ
 • เพิ่มความทนทาน: การอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดันช่วยให้สารที่ใช้ซึมเข้าไปในชิ้นส่วนของมอเตอร์ ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อม
 • ลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง: การป้องกันความชื้นและการสึกหรอช่วยลดความเสียหายของชิ้นส่วนภายในมอเตอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในการซ่อมบำรุง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุงมอเตอร์

 • เพิ่มอายุการใช้งานของมอเตอร์: การป้องกันความชื้นและการสึกหรอช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและยาวนานขึ้น

 

VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์

กระบวนการ VPI ช่วยเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงจากความเสียหายและการสึกหรอ ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น.

 1. เพิ่มความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม:  VPI ช่วยให้มอเตอร์มีความทนทานต่อความชื้น ฝุ่น และสารเคมีที่อาจเข้าสู่ภายในมอเตอร์ ลดความเสี่ยงจากการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

 2. เพิ่มความแข็งแรงของฉนวน: การชุบเรซินช่วยเสริมความแข็งแรงของฉนวนในขดลวด ลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการสึกหรอ

 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อน: เรซินที่ชุบเข้าไปช่วยในการระบายความร้อนจากขดลวดมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน: เรซินช่วยยึดส่วนประกอบภายในมอเตอร์ให้แน่นหนาขึ้น ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนขณะมอเตอร์ทำงาน

 5. ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์: ด้วยการป้องกันการเสื่อมสภาพของฉนวนและการเสริมสร้างความแข็งแรงของส่วนประกอบภายใน ทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

 6. เพิ่มความน่าเชื่อถือและลดการซ่อมบำรุง: การป้องกันความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ ช่วยลดความถี่ในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานของมอเตอร์

VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
[/col_inner_3] [/row_inner_3]
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์

หลังผ่านระบบ VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System เสร็จแล้ว จะนำไปขัดทำความสะอาดและนำเข้าระบบอบแห้งอีกครั้ง

VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor
VPI,ระบบอาบน้ำยาสุญญากาศและแรงดัน,Vacuum-Pressure-Impregnation-System,ระบบความดันสูญญากาศซ่อมมอเตอร์,Overhaul-Generator,Overhaul-motor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์,รับบาลานซ์
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

แอดไลท์ และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
Line ID: amron-service
เรามีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษา