โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance เครื่องมือวัด
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor
เครื่องมือวัด-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-motor
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor
เครื่องมือวัด-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-motor
เครื่องมือวัด-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-motor
เครื่องมือวัด-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์-โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-Overhaul-motor

รายละเอียดการให้บริการซ่อมมอเตอร์ AC

Overhaul Stator Coil AC ล้างอบเครือบฉนวนใหม่ อบแห้ง อบน้ำยา Vanish อบแห้งเคลือบพ่น Red Vanish เปลี่ยนลูกปืน พันขดลวดใหม่ พร้อมบริการถอดติดตั้งใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

Detail of Motor Repairing Services

Overhual stator Coil AC, Steam Cleaning New Insulation Coating, Drying, Varnish Baked Solution, Red Varnish Drying, Changing the bearing, New Coil