เราคือผู้เชี่ยวชาญในการ โอเวอร์ฮอลเครื่องจักรโอเวอร์ฮอลมอเตอร์ Overhaul Motor

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการ โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร
โอเวอร์ฮอลมอเตอร์ Overhaul Motor

⇒ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี เราคำนึงถึงคุณภาพและใส่ใจบริการมากที่สุด
⇒ เครื่องจักรเราที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกระดับ
⇒ เครื่องมือวัดทดสอบที่ได้มาตรฐานยุโรป (ผ่านการแคลริเบททุกปี)
Adash ประเทศเช็ก  / HT(จากอิตาลี)
เทคโนโลยีใหม่สุด เครื่องเชื่อมเลเซอร์ Laser welding machine มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการโอเวอร์ฮอลเครื่องจักร

⇒ เร็วทันใจลูกค้า ส่งงานตรงเวลาได้มาตรฐาน
⇒ ราคามิตรภาพ

สามารถ แอดไลท์ และส่งข้อมูลเครื่องจักรมาตรวจสอบราคาก่อนได้ที่
Line ID: amron-service

 

รายละเอียดการให้บริการซ่อมมอเตอร์ AC

1. เก็บวัดค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ Resistance of Rotor และ Stator
2. ถ่ายรูปก่อนถอดมอเตอร์ และถอดมอเตอร์ รื้อถอนชิ้นส่วนออก
3. เก็บวัดค่าส่วนของ ความต้านทานของฉนวนโรเตอร์ และสเตเตอร์
Insulation resistance test of the rotor and stator)
4. ล้างทำความสะอาดขดลวดใหม่ (กรณีขดลวดปกติดดีอยู่ในค่ามาตรฐาน ISO)
5. จุ่มน้ำยาวานิช ชนิดพิเศษ
6. นำ โรเตอร์ และสเตเตอร์ ใส่ตู้อบเพื่อไล่ความชื้นออก
7. บาลานซ์โรเตอร์ ใบพัดท้าย เครื่องบาลาซ์ Dynamic Balance
เราสามารถบาลานซ์ชิ้นงานได้ตั้งแต่ 1 แรงม้า ไปจนถึง 2,500 แรงม้า (น้ำหนักโรเตอร์ที่เราบาลานซ์ได้สูงถึง10ตัน)
8. ทำการอัดจารบี และสารหล่อลื่น ที่ลูกปืนแบริ่ง Bearing
9. ตรวจสอบและทำการประกอบมอเตอร์
10. เทสมอเตอร์ Test Run Motor
11. ตรวจเช็คความดังของ Bearing, เช็คกระแสและแรงดัน Volt,Amps,ค่าความสั่น Vibration หัวและท้ายมอเตอร์ เช็กความร้อน
12. ทำสีให้เหมือนสีเดิมมากที่สุด
13. จัดทำ Report ผลการ Test ต่าง รวมถึงการทดสอบบาลานซ์โรเตอร์
15. แจ้งลูกค้าและ ดำเนินการส่งมอบมอเตอร์ให้ลูกค้า

รับประกัน 1 ปีงานหลังโอเวอร์ฮอล Overhaul Motor 1 year

 

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

เก็บวัดค่าความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ Resistance of Rotor และ Stator
ถ่ายรูปก่อนถอดมอเตอร์ และถอดมอเตอร์ รื้อถอนชิ้นส่วนออก

เก็บวัดค่าส่วนของ ความต้านทานของฉนวนโรเตอร์ และสเตเตอร์

เก็บวัดค่าส่วนของ ความต้านทานของฉนวนโรเตอร์ และสเตเตอร์
Insulation resistance test of the rotor and stator)
ล้างทำความสะอาดขดลวดใหม่ (กรณีขดลวดปกติดดีอยู่ในค่ามาตรฐาน ISO)

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

ตรวจสอบและทำการประกอบมอเตอร์

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

ตรวจสอบและทำการประกอบมอเตอร์

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

ทำการอัดจารบี และสารหล่อลื่น ที่ลูกปืนแบริ่ง Bearing

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

บาลานซ์โรเตอร์ ใบพัดท้าย เครื่องบาลาซ์ Dynamic Balance

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

เราสามารถบาลานซ์ชิ้นงานได้ตั้งแต่ 1 แรงม้า ไปจนถึง 2,500 แรงม้า (น้ำหนักโรเตอร์ที่เราบาลานซ์ได้สูงถึง10ตัน)

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

เทสมอเตอร์ Test Run Motor

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

 ตรวจเช็คความดังของ Bearing, เช็คกระแสและแรงดัน Volt,Amps,ค่าความสั่น Vibration หัวและท้ายมอเตอร์ เช็กความร้อน

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

แอดไลน์ส่งข้อมูลเครื่องจักรมาตรวจสอบราคาก่อนได้ที่
Line ID: amron-service

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance

ISO 9001:2015

ทีมวิศวกรและเครื่องมือเครื่องจักรเรา พร้อมดูแลลูกค้าทุกระดับ
เครื่องมือวัดทดสอบที่ได้มาตรฐานยุโรป
⇒ เทคโนโลยีใหม่สุด เครื่องเชื่อมเลเซอร์ Laser welding โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร
⇒ เร็วทันใจลูกค้า
⇒ ราคามิตรภาพ

โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,Overhaul motor,มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์,ปั๊มน้ำ,โบลเวอร์,Alignment มอเตอร์ AC DC,มอเตอร์เกียร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, มอเตอร์สลืมปริง,รับบาลานซ์,ShutDown Maintenance
Overhaul-Pump,โอเวอร์ฮอลปั๊มน้ำ,ปั๊มลม,Repair-Water-Pump,Air-Compressor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,มอเตอร์เกียร์,Overhaul-Generator-Rewinding-motor,ShutDown Maintenance,รับบาลานซ์ใบพัด,รับบาลานซ์โรเตอร์,รับบาลานซ์ลูกกลิ้ง
Overhaul-Pump,โอเวอร์ฮอลปั๊มน้ำ,ปั๊มลม,Repair-Water-Pump,Air-Compressor,โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร,โอเวอร์ฮอลมอเตอร์,มอเตอร์เกียร์,Overhaul-Generator-Rewinding-motor,ShutDown Maintenance,รับบาลานซ์ใบพัด,รับบาลานซ์โรเตอร์,รับบาลานซ์ลูกกลิ้ง