เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า ดูดโลหะออกจากวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

Electric Metal Extractor for Industrial Factory

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้าดูดโลหะออกจาก วัตถุดิบ เช่น กากอ้อย ถ่านหิน ไม้ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กที่ส่งให้โรงไฟฟ้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ ขยะในโรงไฟฟ้า โรงโม่หิน อื่นๆ นำไปติดตั้งดัดแปลงได้เลย

ติดตั้งดูแล ออกแบบ โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า20ปี มีคำแนะนำและช่วยเหลือดูแลให้กับลูกค้าตลอด24 ชม.

– แก้ปัญหา มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาผสมกับวัตถุดิบลูกค้าในโรงงาน
– ตัดปัญหาของสิ่งแปลกปลอบโลหะหนัก
– ลดปัญหาต่างๆในการผลิต
– ลดเวลาในการคัดแยก
– ลดต้นทุนแรงงาน
– เครื่องดูดโลหะทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภา

เราดูแลตั้งแต่การออกแบบวางแผนงาน วางระบบ ขออนุญาติการก่อสร้าง วางฐานราก
ดำเนินการติดตั้งฐานราก และโครงสร้าง ในส่วนเครื่องเราผลิตอย่างดีทุกๆขั้นตอนโดยทีมวิศวกรจะมีการออกแบบเครื่องให้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าที่ลักษณะงานที่แตกต่างกัน
โดยวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเครื่องจักรของเรา 

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
Electromagnet TYPE: BD-002/3-2017 PM
Technical Specification
Capacity: 37kW/380 Volt 74 AC Amp/3 Phase  Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 1700 x 800 mm
# Suitable for Sugar Factory
สำหรับโรงงานน้ำตาล
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
 

เครื่องดูดโลหะทำแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

ดูดโลหะออกจาก วัตถุดิบ เช่น กากอ้อย ถ่านหิน ไม้ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กที่ส่งให้โรงไฟฟ้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ ขยะในโรงไฟฟ้า โรงโม่หิน อื่นๆ นำไปติดตั้งดัดแปลงได้เลย

ควบคุมการผลิตโดยบริษัท บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและเป็นพันธมิตรกับบริษัท MTP

ติดตั้งดูแลโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า20ปี มีคำแนะนำและช่วยเหลือดูแลให้กับลูกค้าโดยตรง

 
เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบโดยใช้แรงดึงดูดที่เกิดจากการสร้างกระแสไฟฟ้า อธิบายการทำงานและคุณสมบัติของเครื่องดูดโลหะ:

หลักการทำงาน:

เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงดึงดูดที่ดึงโลหะออกจากวัตถุดิบและให้ไปตกอยู่ในตัวของเครื่องดูดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัตถุดิบจะสร้างแรงดึงดูดขึ้นเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะ
 

คุณสมบัติของเครื่องดูดโลหะ:

เครื่องดูดโลหะพื้นผิวภายนอกของเครื่องดูดมีระบบไฟฟ้าสายหุ้มสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังตัวเครื่อง
ส่วนประกอบภายใน:

เครื่องดูดโลหะจะประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญ เช่น หน้าดูดที่มีพื้นผิวที่สามารถติดต่อกับวัตถุดิบ สายส่งกระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงาน

ระบบควบคุม:

เครื่องดูดโลหะมีระบบควบคุมเพื่อปรับการทำงาน เช่น ปรับระดับกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมความเข้มของแรงดึงดูด ระบบป้องกันการกระตุ้นไฟฟ้าเมื่อโลหะถูกดูด

ขั้นตอนการใช้งาน:

ปรับระดับความเข้มของกระแสไฟฟ้าตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุดิบที่จะดูด นำหน้าดูดเข้าสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุดิบ
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าดูด, ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะจะสร้างแรงดึงดูดในทิศทางไปยังตัวเครื่องดูด
โลหะที่ถูกดูดจะถูกดันใส่ในถังหรือถาดที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมและการจัดการต่อไป

 

Electromagnet TYPE: BD-001-2016 BP
Technical Specification
Capacity: 45kW/380 Volt 90 AC Amp/3 Phase
Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 2100 x 780 mm
# Suitable for Sugar Factory
สำหรับโรงงานน้ำตาล
——————————————-
 
Electromagnet TYPE: BD-002/3-2017 PM
Technical Specification
Capacity: 37kW/380 Volt 74 AC Amp/3 Phase
Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 1700 x 800 mm
# Suitable for Sugar Factory
สำหรับโรงงานน้ำตาล
——————————————-
 
Electromagnet  TYPE BD-003/2-2022-SK
Technical Specification
Capacity: 12kW/380 Volt 85 Amp/3 Phase
Oil: 1,000 Liters / Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 7,500 Kilograms  #Suitable for Power Plant.
สำหรับโรงไฟฟ้า
——————————————-
 
Electromagnet  TYPE BD-003/3/-2023-TG
Technical Specification
Capacity: 4kW / 400 Volt / 14 AC Amp / 3 Phase
Oil: 250 Liters /  Temperature: 90 Degrees C. / Weight: 1,200 Kilograms
#Suitable for Fertilizer Factory and Animal Food Factory.
สำหรับโรงงานปุ๋ย และโรงงานอาหารสัตว์

Electric Metal Extractor for Industrial Factory: Removing Metals from Raw Materials such as Sugarcane Bagasse, Charcoal, and Processed Wood

Abstract: This document outlines the design and functionality of an electric metal extractor tailored for industrial factories. The primary purpose of the machine is to remove metals from raw materials, such as sugarcane bagasse, charcoal, and processed wood. By utilizing an electric current, the extractor generates an electromagnetic force that draws metals away from the raw materials, aiding in the production process.
Our engineer will be pleased to suggest you, please contact us:
Line ID: amron-service

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

Electromagnet TYPE: BD-001-2016 BP

Technical Specification
Capacity: 45kW/380 Volt 90 AC Amp/3 Phase
Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 2100 x 780 mm
# Suitable for Sugar Factory
สำหรับโรงงานน้ำตาล
#เครื่องดูดโลหะดูดเหล็กโรงงานน้ำตาล #ดูดโลหะจากวัตถุดิบ
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

TYPE: BD-003/2-2022 SK
Technical Specification

Capacity: 12kW/380 Volt 85 Amp/3 Phase
Oil: 1,000 Liters / Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 7,500 Kilograms  #Suitable for Power Plant.
สำหรับโรงไฟฟ้า
#เครื่องดูดโลหะดูดเหล็กโรงไฟฟ้า #ดูดโลหะจากวัตถุดิบ
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

Electromagnet TYPE: BD-002/3-2017 PM

Technical Specification
Capacity: 37kW/380 Volt 74 AC Amp/3 Phase
Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 1700 x 800 mm
# Suitable for Sugar Factory
สำหรับโรงงานน้ำตาล
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า-ดูดโลหะจากวัตถุดิบ-Electromagnetic-system-ขยะในโรงไฟฟ้า เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,เครื่องดูดโลหะ,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,เครื่องดูดโลหะดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย,เครื่องดูดโลหะโรงผลิตปุ๋ย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า-ดูดโลหะจากวัตถุดิบ-Electromagnetic-system-ขยะในโรงไฟฟ้า เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,เครื่องดูดโลหะ,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,เครื่องดูดโลหะดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย,เครื่องดูดโลหะโรงผลิตปุ๋ย
Electromagnet  TYPE BD-003/3/-2023-TG
 
Technical Specification
Capacity: 4kW / 400 Volt / 14 AC Amp / 3 Phase
Oil: 250 Liters /  Temperature: 90 Degrees C. / Weight: 1,200 Kilograms
#Suitable for Fertilizer Factory and Animal Food Factory.
สำหรับโรงงานปุ๋ย และโรงงานอาหารสัตว์
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

ออกแบบทั้งระบบ ขออนุญาติ ติดตั้งตั้งแต่ฐานราก

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

ส่งและติดตั้งโดยวิศวกรมืออาชีพ

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

เราดูแลตั้งแต่การออกแบบวางแผนงาน วางระบบ ขออนุญาติการก่อสร้าง วางฐานราก
ดำเนินการติดตั้งฐานราก และโครงสร้าง ในส่วนเครื่องเราผลิตอย่างดีทุกๆขั้นตอนโดยทีมวิศวกรจะมีการออกแบบเครื่องให้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าที่ลักษณะงานที่แตกต่างกัน
โดยวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเครื่องจักรของเรายอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับลูกค้า เรายังมีบริการ PM ให้ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุการใช้งาน

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย
เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า,ดูดโลหะจากวัตถุดิบ,Electromagnetic-system,ดูดเหล็กขยะในโรงไฟฟ้า,ดูดเหล็กจากอาหารสัตว์,ดูดเหล็กจากปุ๋ย,ดูดเหล็กจากกากอ้อย

TYPE: BD-003/2-2022 SK
Technical Specification

Capacity: 12kW/380 Volt 85 Amp/3 Phase
Oil: 1,000 Liters / Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 7,500 Kilograms  #Suitable for Power Plant.
สำหรับโรงไฟฟ้า
โอเวอร์ฮอลเครื่องจักร-โอเวอร์ฮอลมอเตอร์--Overhaul-motor-ซ่อมมอเตอร์ AC

แอดไลท์ และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
Line ID: amron-service
เรามีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษา